Retur og Angrefrist på 14 dager

 

Angrerett på kjøp av varer (angrerettloven)

Denne informasjonen gjelder kun ved kjøp av varer. For kjøp av tjenester gjelder andre regler.

Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen.

Loven gjelder forbrukerkjøp, dvs. at varen er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Selgeren må være næringsdrivende.

Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer som er inngått utenfor fast utsalgssted eller via fjernsalg. Loven gjelder også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp).

Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

Angrerettloven gjelder:

  • Salg utenfor fast utsalgssted, når kjøpesummen er over 300 kroner, som f.eks. dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmeselskap (home-parties) og på arbeidsplassen.
  • Fjernsalg som postordresalg, Internet, TV-shop og telefonsalg.
  • Loven gjelder også enkeltbestillinger i klubbmedlemskap (f.eks. bokklubb).

Loven gjelder ikke:

  • Kjøp av fast eiendom.
  • Avtaler om tidspart og fritidsbolig (timehare).
  • Salg på tradisjonell auksjon. Ved auksjon via fjernkommunikasjon, for eksempel via Internert gjelder loven likevel.
  • Salg fra automat.

 

Angreskjema 

Last ned Angrerettskjema her 

Angrefristen

Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi beskjed innen fristens utløp. Hvis det gjelder kostbare varer, bør angreskjemaet sendes rekommandert.

Angrerettloven gjelder uansett hva som ellers er avtalt mellom deg og selgeren. Dørselgere kan f.eks. ikke bruke en «kontrakt» som forkorter angrefristen eller fratar deg retten til å angre kjøpet innen 14 dager.

Noen varer er unntatt fra angreretten

Varer som raskt forringes fysisk (f.eks. ferske matvarer).

Varer hvor selve leveringen hindrer en tilbakeføring (f.eks. fyringsolje som er fylt på en underjordisk tank, eller jord som er spredt utover hagen).

 

Slik angrer du

Direkte levering av en vare

Varen må leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som da du mottok den. Hvordan oppgjøret mellom deg og selgeren skal foregå, avhenger ellers av hvilken måte du mottok varen på. Er varen f.eks. overtatt direkte på en salgsmesse eller i et hjemmeselskap, er hovedregelen at du ikke er nødt til å gi varen fra deg før selgeren har betalt tilbake kjøpesummen. Og varen må ikke bringes til selgeren ? det greier seg at selgeren får beskjed om at den er klar til henting hos deg eller på det sted du mottok den. Inntil så skjer, må den oppbevares forsvarlig så den ikke blir ødelagt eller skadet.

Mottok du varen direkte fra selgeren på annet sted enn i eget hjem kan det avtales at retur skal skje på annen måte. Dette må da være utrykkelig avtalt før kjøpet, og selger må dekke alle omkostningene på forhånd.

Dersom du har stilt varen til rådighet for selgeren og han ikke henter varen innen 3 måneder tilfaller den deg kostnadsfritt.

Nekter selgeren å gi deg pengene tilbake, kan du be Forbrukerrådet i fylket bringe kravet ditt inn for Forbrukertvistutvalget (FTU) som kan bestemme at pengene skal inndrives av namsmannen.

Vare som er mottatt i posten

Har du etter avtale fått tilsendt en vare i posten etter bestilling på messe eller lignende, er det du som må returnere den til selgeren. 

Gjelder det postordresalg, hvor du har bestilt etter katalog, Internet eller TV-shop, må du returnere varen før selgeren betaler deg kjøpesummen tilbake. Du må selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen. 

 

Varer som skal lages spesielt for forbrukeren

Når varen lages spesielt for forbrukeren kan det avtales at produksjonen begynner før utløpet av angrefristen. Dette må avtales før kjøpet og etter at alle andre vesentlige opplysninger er gitt av selgeren, herunder også opplysninger om angreretten. Benytter du angreretten i slike tilfeller, skal kjøperen dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer. Slik påbegynnelse kan ikke avtales ved telefonsalg.

Varer som er forseglet av selger

Ved kjøp via Internet, postordre eller TV-shop har selgeren adgang til å forsegle lyd- eller bildeprodukter (for eksempel CD-er og videofilmer), samt datamaskinprogram, med den følge at angreretten må anses tapt dersom du bryter forseglingen. Selgeren må imidlertid opplyse om dette klart og tydelig på forseglingen, hvis ikke, vil du kunne angre innen 14 dager uavhengig av om forseglingen er brutt.

Forbrukertvistutvalget

Hvis selgersiden ikke vil godta den løsningen som Forbrukerrådet i fylket foreslår, kan de fleste saker legges fram for Forbrukertvistutvalget (FTU), og du kan få en avgjørelse der.

Les mer hos Forbrukerportalen.