Dette må du vite om samsvarserklæring

Dersom du får utført arbeid på det elektriske anlegget ditt, skal elektriker uoppfordret gi deg dokumenter som garanterer at installasjonen er gjort i henhold til kravene.

Dokumentasjonen knyttet til arbeider på det elektriske anlegget kalles samsvarserklæring, og betyr ganske enkelt at det skal være samsvar mellom utført arbeid og gjeldende regelverk.

Boliger må dokumenteres bedre med nye boligsalgsregler

De nye boligsalgsreglene krever at en bolig som selges skal dokumenteres bedre. Men det er ikke noe nytt at du bør kunne dokumentere i hvilken stand boligen er.

Hvis du ikke kan dokumentere at et tiltak i boligen er utført forskriftsmessig, og dette er noe takstmannen ikke kan undersøke, vil du få dårligste tilstandsgrad.

  • Kort sagt betyr det at du må fortelle alt du vet om feil og mangler boligen har, og i tillegg at du dokumenterer så godt som mulig, sier bygningsrådgiver i Huseierne, Ingeborg B. Engh

En samsvarserklæring er et verdidokument

En samsvarserklæring skal altså vise til at det er samsvar mellom selve installasjonen og kravene til en slik installasjon. Selve påbudet om samsvarserklæring kom i 1999.

Når hele det elektriske anlegget er nytt, skal det i tillegg til selve erklæringen om samsvar, også leveres en risikovurdering, en kursfortegnelse, en rapport fra sluttkontroll og utstyrsdokumentasjon.

Samsvarserklæringen regnes som et verdipapir og skal oppbevares gjennom hele det elektriske anleggets levetid.

Samsvarserklæringen bør også kunne fremvises hvis det lokale el-tilsynet kommer for å utføre en stikk-kontroll på husets installasjon.

Finner du ikke samsvarserklæringen?

Dersom du ikke har samsvarserklæringen til din bolig, og det er mindre enn fem år siden du fikk oppgradert det elektriske anlegget, så står det i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg at elektrikeren skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i fem år, slik at man kan få utlevert en ny kopi om nødvendig.

Men før du får panikk så kan du sjekke i sikringsskapet. Mange elektrikere legger nemlig dokumentene der.

Det kan også være nyttig å vite at stadig flere elektrikere er tilknyttet systemer som gjør dem i stand til å sende inn dokumentasjonen direkte til din boligmappe. Derfor kan det godt hende at du allerede har disse papirene.

Noen elektrikere stifter også ganske enkelt samsvarserklæringen bakpå en faktura. Så sjekk også bunken med boligpapirer om du kan finne dem der.

Vil ha slutt på farlig arbeid

Hovedpoenget med dokumentasjonen som elektrikere er pålagt å gi til sine kunder etter endt oppdrag, er å få slutt på ulovlig og farlig arbeid.

Like lite som vi ville gått til en ufaglært lege for å bli frisk, bør vi heller ikke risikere å bruke en ufaglært elektriker som kan gjøre boligen brannfarlig.

For at en el-installasjon skal være lovlig, må den være utført av et registret firma.

Det er en forutsetning at elektriker/montør som fysisk utfører jobben er ansatt i det registrerte firmaet og tilfredsstiller krav til å kunne jobbe som selvstendig montør.

For å kunne bli registret som elektroinstallasjonsfirma i det sentrale registeret for elektroentreprenører må det være ansatt en ansvarlig installatør som har tilstrekkelige kvalifikasjoner og har avlagt egen installatørprøve.

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine områder. Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet.

Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Forvirret om samsvar?

Man kan snakke om samsvarserklæringer også i andre tilfeller, men de kan ikke forveksles.

- Når et ansvarlig foretak har ferdigstilt alle oppgavene det har påtatt seg ansvarsrett for i en byggesak skal foretaket avgi en samsvarserklæring, forteller fagdirektør i DiBK, Marit Langen.

Samsvarserklæringen er både en bekreftelse på at oppgavene er ferdigstilt og en bekreftelse på at oppgavene er utført i samsvar med kravene i regelverket. 

Alle foretak med ansvarsrett for prosjektering og utførelse skal avgi samsvarserklæring for å «avslutte» ansvarsretten sin. Samsvarserklæringene er grunnlag for ferdigattest og ansvarsretten opphører når ferdigattesten blir utstedt.

- For foretak med kontrollansvar kalles samsvarserklæringen for en kontrollerklæring, opplyser hun.

I følge § 2-19 i avhendingslova, bør også boligeier sørge for dokumentasjon når det utføres andre arbeider av kvalifiserte håndverkere på boligen.

 

LEDonline.no krever alltid kopi av samsvarserklæring ved reklamasjon. Vi behandler ikke reklamasjoner før vi har dette hos oss. Har du ikke dette så må du få en

elektrikker til å gå over det som har vært gjort og lage en rapport eller en samsvarserklæring på at anlegget er i forsvarlig stand. ALLE reklamasjonssaker som ikke

kan fremlegge dette blir avvist.