Easee El-Bil ladere ikke SALSStopp i Norge

Det er IKKE salgsstopp på Easee ladere i Norge

I mars i år vedtok det svenske elverket å forby salg av Easee Home og Easee Charge. Norges Nasjonale kommunikasjonsmyndighet (Nkom) besluttet ikke å motsette seg vedtaket etter egen undersøkelse, da det fortsatt var noen store mangler i selskapets dokumentasjon. Easee har anket Sveriges avgjørelse, og utfallet av forvaltningsdomstolens behandling av klagen vil føre til videre salg av produktene som er involvert i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Siden saksbehandlingen i Sverige fortsatt pågår, vil ikke Nkom gi pålegg til Easee i Norge før saken er endelig avgjort. Følgelig er det foreløpig ingen salgsstopp i Norge. Som et resultat av dette har LEDonline valgt å opprettholde produktsalget i tråd med Nkoms uttalelse, men vi ber kundene være oppmerksomme på situasjonen. Vi følger utviklingen nøye og vil selvsagt gjøre nødvendige endringer dersom situasjonen skulle endre seg. For oppdatert informasjon, se Nkoms nettsider.

Det er også viktig å merke seg at det ikke er noen restriksjoner på bruken av laderen. Dette betyr at laderen som er installert fortsatt kan brukes som vanlig. For den nyeste informasjonen om bruk av lader, besøk DSB-nettstedet.