Moderne termostater sparer mer strøm
Moderne elektroniske termostater har som regel en eller flere innebygde funksjoner som har til hensikt å gjøre termostaten så energieffektiv som mulig, noe som både er godt for lommeboken og miljøet. Det er i all hovedsak 4 funksjoner som tas i bruk for å øke energieffektiviteten; 
 
  • ukesprogram med dag- og nattsenking
  • feriemodus eller frostsikring
  • åpent vindu-deteksjon
  • lærefunksjon
 
Noen av disse er helt automatiserte, mens noen krever en form for innstilling og aktivering fra brukeren. Vi vil her gi en kortfattet forklaring på hva disse funksjonene er, og hvordan de bidrar til mer energieffektiv varmestyring.
 

Ukesprogram

Et ukesprogram består av en serie hendelser med dag- og nattsenking av temperaturen i henhold til behovet i boligen og i de enkelte rom. Hensikten med en slik ukesplan er å redusere energiforbruket som går med til oppvarming når det ikke er behov for å opprettholde komforttemperatur, slik som når man ligger og sover eller er på jobb.
 
Hvor fleksibelt ukesprogrammet er avhenger av hvilken termostat man har. Litt enklere termostater har enten en innebygd timer som styrer et låst fabrikkinnstilt hendelsesprogram, eller en signalinngang for eksternt ur. I mer avanserte termostater har man gjerne mulighet til å stille inn ukesprogrammet nøyaktig slik man selv ønsker.
 
For de aller fleste vil et ukesprogram med 4 hendelser slik som i figuren være tilstrekkelig. Da har man komforttemperatur når man står opp om morningen og når man kommer hjem fra jobb, mens temperaturen (og energiforbruket) reduseres mens man sover og er på jobb. Akkumulert gjennom et helt år blir dette mange timer, og ukesprogrammet er derfor den sparefunksjonen som i flest tilfeller har størst innvirkning på energieffektiviteten, og ergo også på strømregningen.
 
 
Eksempel: Med dette ukesprogrammet vil badet være varmt fra kl. 17:00-23:00, og fra 06:00-09:00. Ellers er varmen senket
 

Feriemodus og frostsikring

Feriemodus og frostsikring går ut på at man senker temperaturen over en lengre periode hvor boligen eller hytten ikke er i bruk, og dermed reduserer energiforbruket. Normalt senkes temperaturen til et sted mellom 5 og 10°C for å holde en viss lunk i bygget. Slik forebygges frostskader, uten at man "fyrer for kråka". 
 
Man kaller gjerne denne funksjonen "feriemodus" for primærbolig, mens man for fritidsbolig refererer til "frostsikring". Termostater med disse funksjonene har som oftest mulighet for å aktivere og deaktivere modusene via app, eller en annen form for eksternt signal. 
 

Åpent vindu-funksjon

Åpent vindu-funksjonen har til hensikt å midlertidig stoppe oppvarmingen mens man lufter for å unngå unødvendig energibruk. Dette gjøres ved hjelp av programvare som registrerer et raskt temperaturfall som følge av at det åpnes et vindu eller en dør. Når termostaten oppdager temperaturfallet stopper den i utgangspunktet oppvarmingen i et gitt tidsperiode, f.eks. 30 minutter, og vil ikke fortsette oppvarmingen før temperaturen har stabilisert seg. Årsaken til at dette bedrer energieffektiviteten er fordi det rett og slett ikke er nødvendig med umiddelbar kompensasjon for en kort utlufting eller at ytterdøren er åpen i et par minutter, da denne varmen vil forsvinne rett ut.
 
Dersom man benytter panelovner til oppvarming er dette en såpass hurtigvirkende varmekilde at det uansett går raskt å få rommet opp til ønsket temperatur når man er ferdig med luftingen. Dersom man benytter seg av gulvvarme er dette en tregere varmekilde, men som til gjengjeld normalt vil fungere som et varmemagasin som gradvis kan øke temperaturen uten umiddelbar tilførsel av mer energi. Det er med andre ord mer energieffektivt å gradvis øke temperaturen etter at man er ferdig med å lufte. 
 

Lærefunksjon

En lærende (også kalt adaptiv) termostat har innebygd programvare som lærer seg når den må begynne å øke oppvarmingen for å kunne nå en innstilt temperatur til et gitt klokkeslett i ukesprogrammet. Termostaten benytter gjerne en løpende læringssyklus på 3 til 4 dager. På den måten kan den fange opp og ta høyde for eksterne faktorer, som for eksempel påvirkning fra sol og utetemperatur, gjennom de ulike sesongene. 
 
Ved å optimalisere tidspunktet for å begynne temperaturøkningen reduseres tiden med unødvendig oppvarming, noe som bidrar til å forbedre termostatens totale energieffektivitet. 
 
 
Automatiserte sparefunksjoner og lett tilgjengelige justeringsmuligheter via APP gjør det enkelt å spare strøm
 

Intelligent og enkelt

Så snart du har aktivert lærefunksjon og åpent vindufunksjon, samt tilpasset ukesprogrammet for husholdningens døgnrytme og behov, vil termostatene selv sørge for sparing hver dag. Du trenger kun å forholde deg til dem dersom du ønsker å gjøre endringer, eller aktivere feriemodus/frostsikring.
 
Hver for seg bidrar disse fire funksjonene til å optimalisere energimengden som går med til oppvarming, og størst effekt får de ved å kombineres. Sammenlignet med eldre termostater uten disse funksjonene, vil man med moderne varmestyring kunne redusere strømforbruket som går med til oppvarming med om lag 25%.