Spar penger på Varme, med takvifte, les hvordan

Utjevn temperaturen i lokaler med takvifter. 

Varm luft er lettere enn kald luft og stiger oppover. I lokaler der det er høyt
under taket bygger det seg opp en pute av varm luft oppunder taket. Denne
overopphetede luften forårsaker unødvendig store energitap og kan også lettere
føre til kondens på uønskede områder
 
 
 
Komfort
Varm luft er lettere enn kald luft og stiger derfor mot taket.
I lokaler der det er høyt under taket bygger det seg opp en
pute av varm luft oppunder taket. Takviften presser ned
den overvarmede luften ved lav hastighet. På denne måten
utnyttes varmen bedre i området som benyttes, uten trekk.
 
Drift og økonomi
Industritakviften ICF presser ned varmluften fra taket og
reduserer dermed temperaturen der. Varmetapet gjennom
taket og veggene reduseres, og i mange tilfeller kan
oppvarmingskostnadene reduseres med opptil 30 %.
Industritakviften ICF holder høy kvalitet, er
vedlikeholdsfri og har lang levetid. Enkel installasjon
og lavt energiforbruk gir svært kort innsparingstid, ofte
mindre enn et år.