EASYFIX korrugert rør 16/3G2,5 100M

SKU
1251501
TEC CON

EASYFIX korrugert rør 16/3G2,5 100M

Produktnummer
1251501
Easyfix® korrugert rør med ferdig trukket ledning og kabel.
EASYFIX® er korrugerte PP rør - anvendt jvf. EN 60386-1 med foretrukket PN ledning. Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innstøping i betong - brukt jvf. EN 50565-2-6a/b. -Røret tåler ikke langvarig UV bestråling. Oppspolingsform EASYFIX i plastfoliert coil medfører ikke spiralisering ved uttrekk.
Antall datakabler 0
Antall enleder ledninger 3
Antall enleder sterkstrømsledninger 3
Antall høyttalerledninger 0
Antall koaksialkabler 0
Antall snodde elementer 0
Antall telekommunikasjonskabler 0
Beskyttelsesleder Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 Eca
Bøyekarakteristikk Fleksibel
Driftstemperaturområde -25 ... 90 °C
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 Ikke relevant
Egnet for installasjon på tre Ja
Farge Grå
Flammehemmende versjon Ja
For betonginstallasjon Ja
For nedstøping i sement Ja
Forlegging i jord Nei
Halogenfri Ja
Hul vegg Ja
Indre diameter 11.5 mm
Lavfriksjons innerskikt Nei
Maskin- og anleggsinstallasjon Ja
Materiale Polypropylen
Med integrert POF effekt Nei
Med trekketråd Nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til 2.5 ... 2.5 mm²
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6 Ikke relevant
Slagfasthet Middels (klasse 3)
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 Ikke relevant
Trykkfasthetsklasse Middels (klasse 3)
Utendørsinstallasjon Nei
Utenpåliggende Ja
Ytre diameter 16 mm
innfelt Ja
Din vurdering

Forskrift om elektrisk utstyr

§ 12.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.

For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Vi anbefaler alltid og bruke en autorisert elektrikker bedrift til alt arbeid. 

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Exempel på hva du ikke har lov å gjøre selv:

 • Montere og tilkoble Downlights
 • Montere nye stikkkontakter som er infelte
 • sette inn nye sikringer i sikrinsskap.
 • legge opp nye skjulte anlegg.
 • sette opp nye el-punkter som er innebygde

Ikke rør varmekablene

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

Unngå forsikringssmell

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!