Elko SmartBryter trådløs Plus Sort

SKU
4540056

SmartBryter Trådløst kan benyttes til å styre stemninger I ELKO Smart systemet, eller fjernstyre en eller flere ELKO Smart produkter. Enheten kan konfigureres via ELKO SmartHUB for den fullstendige brukeropplevelsen, eller kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter direkte uten SmartHUB.

Produktet har 4 knapper, og muligheten til å settes til 1-kanal eller 2-kanal modus. 1-kanal modus innebærer at både høyre og venstre siden av bryteren kan settes opp til å styre de samme produktene, mens du kan styre forskjellige produkter på venstre og høyre side med 2-kanal.

Med ELKO SmartHUB
Når den trådløse bryteren pares til ELKO SmartHUB, settes den automatisk til 2-kanal. Videre oppsett av bryteren gjøres i appen. Det er tre måter å bruke den trådløse bryteren; man kan sette opp skybaserte stemninger, kontrollere flere lysstyringsprodukter i en gruppe, eller flere markisestyringsprodukter i en gruppe. Man kan styre 2 stemninger eller 1 gruppe per kanal/side av bryter. Man kan kombinere disse som man ønsker, og for eksempel ha to stemninger på den ene siden av bryteren, mens den andre siden kontrollerer en lysstyringsgruppe. Man kan også kontrollere to grupper, eller 4 stemninger med èn bryter.

Stemninger
Når bryteren er tilkoblet ELKO SmartHUB, kan man utløse stemninger som er satt opp i ELKO Smart appen direkte fra den trådløse bryteren. Denne funksjonen er en skybasert tjeneste, som betyr at man får muligheten til å sette alle elkso smart produktene til forhåndsdefinerte statuser. Stemninger lar deg sette opp vanlige brukssituasjoner som justerer lys, markiser, termostater, apparater, automasjoner, kamera, og mer ved et trykk. For eksempel kan man lage en stemning som heter "borte" og velge at alt lyset skrur seg av i hele huset, temperaturen går ned, markisene går ned, kaffemaskinen skrus av og kamera settes i patruljeringsmodus, kun ved å trykke på en knapp på bryteren. I motsetning til lysstyringsgruppene er stemninger avhengig av internettforbindelse for å fungere.

Lysstyringsgrupper og markisestyringsgrupper
Når bryteren er tilkoblet ELKO SmartHUB, kan den kontrollere en gruppe med opptil 16 produkter per gruppe. Man kan ikke ha både produkter for markissestyring og lysstyring i samme gruppe på én kanal, da må man bruke en kanal for lysstyring og den andre for markisestyring. Betjenes ved å trykk en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne pil opp/ned for å dimme opp eller dimme ned alle produktene i gruppen samtidig. Denne funksjonen fungerer selv om internett slutter å fungere, men krever at ELKO SmartHUB har internett for førstegangsoppsett.

Bruk uten ELKO SmartHUB - fjernstyring med romkontroll
For lokal fjernstyring fungerer bryteren med 1-kanal som standard, men kan konfigureres til 2-kanal. Den kan da styre lysstyringsprodukter og markisestryingsprodukter fra ELKO Smart uten at man behøver en ELKO SmartHUB.
Betjenes ved å trykke en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne pil opp/ned for å dimme opp eller dimme ned produktene som fjernstyres samtidig. Oppsettet av romkontroll gjøres ved manuell betjening på produktene.
Hver kanal kan kontrollere opptil 5 produkter. Man kan ikke ha både markisestyring og lysstyring i samme kanal, da må man bruke en kanal for lysstyring og en for markisestyring.

Elko
Din vurdering
FargeSort

Forskrift om elektrisk utstyr

§ 12.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.

For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Vi anbefaler alltid og bruke en autorisert elektrikker bedrift til alt arbeid. 

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Exempel på hva du ikke har lov å gjøre selv:

 • Montere og tilkoble Downlights
 • Montere nye stikkkontakter som er infelte
 • sette inn nye sikringer i sikrinsskap.
 • legge opp nye skjulte anlegg.
 • sette opp nye el-punkter som er innebygde

Ikke rør varmekablene

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

Unngå forsikringssmell

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!