Elma Laser X2 krysslaser

SKU
8023716

Elma Laser x2 er et avansert verktøy som tar i bruk den nyeste teknologien med grønt laserlys for å sikre ekstra tydelig oppmerking. Med våre øynes økte følsomhet for det grønne lyset, opptil 4 ganger mer enn for klassiske røde linjelasere, blir linjene dramatisk mer synlige både innendørs og utendørs. Dette betyr at selv på lengre avstander kan du oppnå perfekte oppmerkinger på gulv, tak og under montering av kjøkken, hyller eller rørinstallasjoner.

Elma Laser x2 projiserer horisontale, vertikale eller kryssende linjer med en imponerende spredning på nesten 180°, og sikrer perfekt oppmerking selv loddrett over instrumentet. Med enkelheten til å plassere og slå på laseren, uten behov for tidskrevende justeringer, kan du raskt og effektivt få nøyaktige linjer uten feil.

Den selvnivellerende funksjonen sikrer at instrumentet automatisk justerer seg for å kompensere for eventuelle ujevnheter. Hvis avviket er for stort for selvnivellering, vil laseren blinke kraftig for å indikere feil og unngå unøyaktigheter.

I tillegg til horisontale og vertikale linjer kan du også skape rette linjer i skrå vinkler, noe som er nyttig for oppmåling til trapper og gelendre. Med låsefunksjonen kan du deaktivere selvnivelleringen og enkelt justere skrå vinkler, enten ved å plassere instrumentet på et standard kamerastativ eller bruke den medfølgende magnetiske vinkeladapteren.

For ekstra sikkerhet kan Elma Laser x2 ikke slås av når transportlåsen er frakoblet, noe som beskytter instrumentet mot skade under transport. Den leveres komplett i en praktisk nylonveske, inkludert batterier, brukerveiledning og magnetisk feste, slik at du kan ta i bruk dette avanserte verktøyet med en gang og få nøyaktige resultater hver gang.

Din vurdering

Forskrift om elektrisk utstyr

§ 12.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.

For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Vi anbefaler alltid og bruke en autorisert elektrikker bedrift til alt arbeid. 

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Exempel på hva du ikke har lov å gjøre selv:

 • Montere og tilkoble Downlights
 • Montere nye stikkkontakter som er infelte
 • sette inn nye sikringer i sikrinsskap.
 • legge opp nye skjulte anlegg.
 • sette opp nye el-punkter som er innebygde

Ikke rør varmekablene

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

Unngå forsikringssmell

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!