Område 0: I badekar eller nede i dusjkar - IPx7 eller SELV IP27 (SELV: Forskrifter for 12V anlegg)

Område 1: Over badekar eller inntil 60cm fra dusjhode. For 12V må transformator ligge over tak eller i Område 3 - IP65

Område 2: 60-120cm fra dusjhode. 230V må over 170cm fra gulv. For 12V må transformator ligge over tak eller i Område 3 - IP44

Område 3(utenfor soner): 120cm eller mer fra dusjhode. Høyde over 225 cm. Må være dobbeltisolert eller jordet og tilkoblet jordfeilbryter - IP20

Det er ikke tillatt med 240V belysning i område 0 og 1.

Kapslingsgrader for utebruk

Krav til kapslingsgrad for utebruk er IPx3

Plassering av punkter

Brytere og uttak plasseres slik at de enkelt kan betjenes av bevegelseshemmede. Montasjehøyden skal være 1000 mm over gulv.

Uttak ved tak monteres 150 mm fra ferdig tak.

Når det av estetiske grunner stilles krav til annen høyde, kan uttak også monteres på vegg 150 mm over gulv der det er skjult anlegg, og ved gulvlist der det er åpent anlegg.

Av hensyn til innredninger, monteres uttak minst 700 mm fra innvendige hjørner som følger:

  • uttak for IKT monteres i alle rom
  • uttak for elkraft monteres alltid sammen med uttak for IKT, og ved antenneuttak monteres minst to doble uttak for elkraft
  • stikkontakt for taklampe monteres i 150 mm. Ønskes plassering i tak, skal dette angis
  • på/ved vegger der det er naturlig å plassere inventar som sittegrupper, veggseksjoner, dobbeltseng, o.l., skal det monteres uttak på hver side av inventaret
  • uttak for sentralstøvsuger plasseres i korridorer, entre´, hall og steder som har tilgang til flere rom

Lys, varme og plassering av punkter på bad

For installasjon av elkraft i bad er det krav til Område i henhold til NEK 400:2010 avsnitt 701.

Merknad: NS 3930 gir krav til mål på betjeningsareal ved sanitærutstyr, og regler for plassering av sanitærutstyr på bad.

For fast tilkoblet elektrisk lysutstyr montert i rom med dusj og/eller badekar skal det finnes en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av lyskilden, enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan. Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV.

Stikkontakt

Stikkontakt monteres 1250 mm over gulv i Område 3, og 1700 mm over gulv i Område 2, samt 150 mm til side for servant.

Lys

I baderom med lampepunkt i tak tas det hensyn til rommets form og Område når lampepunkt skal plasseres.

Lampepunkt på hver side av speil monteres 1500 mm over gulv, med innbyrdes avstand på minst 800 mm.

Lampepunkt på vegg over servant monteres 1900 mm over gulv, midt over servanten.

Lys styres ved hjelp av bevegelsesdetektor.

Merknad: Lavvoltinstallasjon av lys kan være hensiktsmessig i baderom på grunn av at en da unngår berøringsfaren, i tillegg til at det ikke er tillatt med 240V belysning i område 0 og 1.

Gulvvarme

I baderom skal det installeres gulvvarme. Forankoblet jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30mA skal benyttes.

Regulering av varme skal skje med elektronisk regulering, og føler skal være plassert på vegg eller i gulv.

Føler plassert i gulv skal kunne trekkes ut og skiftes.

Plassering av uttak og brytere i kjøkken

For gulvmodell av komfyr monteres uttak på vegg 150 mm over gulv i komfyrens vertikale midtlinje. For todelt komfyr monteres uttak i underskap 300 mm over gulv, 150 mm innenfor høyre skapside. Hull i skap som en ledning skal føres gjennom, gjøres så stort at ledning med plugg kan tres igjennom.

Komfyrvakt skal monteres ca. 350 mm over kokeplater.

Stekeovn og/eller mikroovn montert i høye skap plasseres i henhold til leverandørens anvisninger.

For kjøleskap, fryseskap og oppvaskmaskin monteres uttak 300 mm over gulv, 150 mm til side for utstyret eller 150 mm innenfor tilstøtende skapside.

For utstyr for innbygging monteres uttak i underskapet 300 mm over gulv og 150 mm innenfor høyre skapside.

Ved plassering av uttak inne i oppvaskbenk tas det hensyn til vannopplegg og avløpets plassering.

I grovkjøkken, vaskerom og i kjeller monteres uttak 1000 mm over gulv og 150 mm til side for utstyret.

Vannvarmer i benk i kjøkken, grovkjøkken og vaskerom monteres for fast tilkobling. Røravslutning eller boks plasseres 300 mm over gulv ved siden av vannvarmer.

Stikkontakt for komfyrhette med vifte monteres 1800 mm over gulv, 150 mm innenfor komfyrhettens høyre side.

Stikkontakt for strykejern monteres til høyre for den angitte strykeplassen og skal være tidsstyrt.

Under overskap og over benker plasseres stikkontakter for småapparater, kjøkkenmaskin osv. 1250 mm over gulv.

Stikkontakter skal ikke monteres over vaskekummer.

Merknad: Om vannvarmer ikke er påsatt bryter for av-på, bør det monteres en flerpolet bryter.

CE-merking

CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Merking av lamper og lysarmaturer

En innfelt armatur merket F (symbol) kan i utgangspunktet ikke monteres i tak med isolasjon. For å kunne montere armaturer merket F isolerte tak, må det skapes et rom rundt armaturen som er stort nok til at temperaturgrensen ikke overskrides. En armatur merket F med hatt (symbolet) kan monteres i brennbare tak og dekkes med isolasjon.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.