WiDim B 250 WiFi innfellingsdimmer 2-250W

SKU
1405980
På lager
WiDim B 250 WiFi innfellingsdimmer 2-250W
WiDim innfellingsdimmer er en smart universal dimmer for både lokal betjening og fjernstyring av ulike belysningslaster.
Super dimmer så både kan dimmes med impuls og med Telefon app
såk etter Widim i apple store eller i google play
WiDim innfellingsdimmer er en smart universal dimmer for både lokal betjening og fjernstyring av ulike belysningslaster. Lokalt kan belysning slås av/på og dimmes. For fjernbetjening med tilkoblet impulsbryter (ikke inkludert) finnes en gratis app for nedlasting som er tilpasset iPhone/iPad og Android-produkter. I appen er det ulike muligheter for styring. Det er funksjonskontroller for av/på, scenarier og ulike timere/ur. Kommunikasjonen mellom dimmer og mobiler/nettbrett benytter et standard Wi-Fi LAN-nettverk. For fjernstyring når man ikke er tilkoblet det samme lokale nettverket, tilbyr systemet en Global Cloud basert kommunikasjon via Internet (både dimmer og mobil/nettbrett må ha internettforbindelse).

Dimmeren i seg selv er en universaldimmer med automatisk gjenkjenning av type belastning. Dette betyr at den er egnet til å styre laster for både forkant- (GLI) og bakkant- (GLE) dimming. Dimbare laster kan være LED, glødelamper, nettspenning halogen, elektroniske og magnetiske transformatorer og hastighetsregulering av vifter. Det er mulig å koble til en impulsbryter. Ved styring med impulsbryter er det minne for sist brukte lysnivå. 

Når dimmeren settes opp for bruk med app er følgende nødvendig:
- Et trådløst nettverk (LAN) må være tilgjengelig, tilkoblet internet.
- Nettverksnavn og passord må være tilgjengelig.
- En mobil eller et nettbrett må være tilgjengelig og tilkoblet Wi-Fi nettverket.

Produkt data

Spenning 240V
Last LED 3-200VA
Last elektronisk trafo/halogen 250VA
Last halogen 230V Max 200W
Last dimbare kompaktlysrør 60W
Last glødepære 200W
Last vifter/hastighetsregulator 60VA
Overstrømsvern Ja
Overtemperaturbeskyttelse Ja
Elektronisk utkobling ved lampefeil Ja
Kommunikasjon WiFi
Høyde 48 mm
Bredde 53 mm
Innfellingsdybde 24 mm
Din vurdering

Forskrift om elektrisk utstyr

§ 12.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.

For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Vi anbefaler alltid og bruke en autorisert elektrikker bedrift til alt arbeid. 

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Exempel på hva du ikke har lov å gjøre selv:

 • Montere og tilkoble Downlights
 • Montere nye stikkkontakter som er infelte
 • sette inn nye sikringer i sikrinsskap.
 • legge opp nye skjulte anlegg.
 • sette opp nye el-punkter som er innebygde

Ikke rør varmekablene

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

Unngå forsikringssmell

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!