Unilamp MIR LED-List

Unilamp MIR LED-List

Mir kan dimmes flimmerfritt til et meget lavt nivå med tilpasset fasesnitt dimmer, f.eks UniDim dimmere. Det kan også med fordel benyttes styringssystemer som f.eks X-Comfort. Lyslisten seriekobles opptil maks 15 meter. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Integrerte skjøtestykker. Mir leveres med 30 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips.

1. Velg det antall lister og lengder du ønsker

2. velg evntuelle skjøtestykker, vinkler eller lengre tilkoblingsledninger

3. Velg Dimmer

4. HAVE FUN

Husk at alt utstyr koblet til 230V må håndteres av autorisert personell