Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av LEDonline.no, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil, eller feil av naturlig art som kan stamme ifra en menneskelig feil. Selger reserverer seg også mot at leverandører justerer priser uten å informere, og i slike tilfeller så kan ordre bli kansellert.

Lagerstatus

LEDonline.no bruker i noen tilfeller leverandørens/distributørens lager, i desse tilfellene vil leveringtiden kan leveringtiden være opptil 21 arbeidsdager. Dette gjelder blant annet Nordlux, SG, Nordesign, Norlys med flere. Dette kan man få opplyst ved forespørsel før bestilling. Det kan forekomme feil i Lagerstatus, LEDonline.no vil kunne benytte seg av retten til å kansellere en ordre om den ikke er på lokale lager eller er av utgående art. Kunde vil ikke bli økonomisk belastet for dette.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-18 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt. Noen av varene hentes ifra sentrale lager før dem sendes til kunde

Alle bestillinger sendes som Bedriftspakke eller servicepakke med posten/bring el pakke i postkasse. LEDonline.no står også fritt til å velge den forsendelses metoden som måtte passe best for den spesifikke ordre. Skulle LEDonline.no gjøre dette så tilfaller ikke noe extra kost for kunde.

Om en forsendelse ikke blir levert på grunn manglende merking på postkasse eller dør/oppgang, og blir retunert til LEDonline.no. blir bestillende part pålagt et gebyr på kr200,- som blir blir trukket ifra krediteringen.


Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.posten.no.
Når en ordre blir behandlet så kan det ta noe tid før sporingen blir akiv på posten.no. Ved valg av prioritet pakking/frakt så vil din ordre bli prioritert pakket så sant dette er mulig, og den vil bli levert bring ved første mulighet. 
Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. Eventuelle skader på produkt må meldes LEDonline.no senest 5 dager etter at varen er mottatt.

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva.

Er det en forsendelse som er over 1,6Meter så debeteres et beløp på kr 1000,- pga returkostnaden ifra hentested og tilbake til LEDonline.no

Selger betaler ikke returfrakt ved retur. Denne dekkes i sin helhet av kjøper.

Bestillings varer
Om kunden ønsker å bestille en vare som ikke er på lager, gjøres dette ved å bekrefte bestillingen pr e-post på kundeservice@ledonline.no kunden får da en bekreftelse på at bestillingen er mottatt og et bestillingsnr. Selger informerer også kjøper om antatt leveringstid. selger plikter å informere kjøper om vesentlige forandringer i leveringstiden, om dette skulle oppstå. Ellers gjelder alle andre kjøpsbetingelser

Spesielle partner/bedrifts betingelser
Partneren/bedriften må være registrert med fult firmanavn og org nr. Desse har også tilgang på Faktura som betalingsmiddel. om dette er nødvendig så forbeholder LEDonline.no seg retten til å kredittsjekke enhver partner/bedrift som ønsker faktura som betalingmiddel. Partnere/bedrifter som har ikke tilgang til å bruke eventuelle rabatterknapper, da prisene til partnere/bedrifter allerede er nettopriset. Eventuelle uoverenstemmelser sendes til kundeservice@ledonline.no .Det tas ikke retur på bedriftsbestillinger

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Kunden plikter også og sjekke at mottatt vare er i henhold til bestilling, dette før et produkt fastmonteres.

Garanti
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det gis et år garanti på næringskjøp. Det gis garanti på vanlige elektriske produkter, 2år. Evnetuelt utover dette om dette gis ifra produsenten. OBS OBS Garantien gjelder kun ved montering av godkjent installatør. Er produktet montert av uautorisert personell står LEDonline.no uten noe ansvar. LEDonline.no dekker ikke noe garanti eller reklasmasjons arbeid av noe karakter. dette dekkes av kunden fulstending.

Reklamasjonsrett

LEDonline.no følger Forbrukerkjøpsloven. Denne gir deg som kunde rett til å reklamere på en vare innen reklamasjonsfristen på 2 eller 5 år. Forutsetningen er at du som kunde kan bevise at feilen fantes ved kjøpstidspunktet og ikke skyldes en svakhet, slitasje eller feil bruk av produktet. Kjøpsbevis er en forutsetning for å kunne påberope seg reklamasjonsrett. Dersom en lampe eller en annen lyskilde har vært montert, tas denne IKKE i retur, da vi ikke kan innestå for hvordan dette har vært gjort ovenfor eventuell ny kunde, det må eventuelt leveres en samsvarserklæring ifra elektrikker som monterte dette. Outlet produker kan ikke byttes eller angres.

 

Reklamasjonsrett på programebare produkter

LEDonline.no tar ikke retur på programerbare produkter om desse har vært utpakket av esken og oppkoblet. Dette på grunn av at vi ikke kan garantere for at denne er tilbakesatt i orginal innstilling ovenfor andre kunder. Er produktet i orginaleske og forsegling på tas retur på produktet. Dette vil være gjeldende for xcomfort gateway, SG gateway, og andre produkter som lager en konfigurasjon

Reklamasjonsrett/Garanti på 230V LEDstriper laget på mål

LEDonline.no tar ikke retur på 230V ledstriper som har vært laget på mål ifra kunden. Dette er å regne som spesialtilpassning og da tas dette ikke i retur. LED stripene må kun tas i bruk når dem er strekt ut, dem må ikke settes strøm på når dem er på rull eller sammenrullet. Dem må ikke tråkkes på, eller slås på av hammer eller annet redskap, ingen av ledstripene må klippes på andre steder en anvist. Dem må ikke brukes nedsunket i vann eller annen veske. Dette gjelder alle ledstriper og Neon LED. 

Elektrisk artikler og montering
LEDonline.no anbelafaler alltd og bruke en autorisert elektrikker når en skal montere produkter kjøpt hos LEDonline.no. LEDonline.no fraskriver seg ethvert ansvar for garantier om uautorisert personel har stått for monteringen. LEDonline.no kan ikke holdes økonomisk ansvarlig om slikt skulle skje.

her kan du lese mer om hva du har lov til å gjøre av arbeid og ikke

KLIKK HER

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen/bytte av produkt. LEDonline dekker ikke montasje avgifter eller kostnader relatert til dette ei heller Kostnader forbundet med opp eller ned montering av defekte produkter, i direkte eller inndirekte relasjon.

Angrefrist/ Retur
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi beskjed innen fristens utløp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). kunden vil da få refundert kjøpsprisen  minus frakt. Ønsker man å returnere etter denne 14 dagers fristen så er det et gebyr pålydende 40% av kjøpssummen av produktene, etter 30 dager pålydende 50% av kjøpesummen. Kunden har erkjent desse betinglser når man fulfører et kjøp.

Spesial lagede eller spesiel bestilte produkter som 230V led striper som er laget på ønsket lengde eller produkter som er spesial bestilt spesielt for kunde, er det IKKE angrerett for, Dett er i henhold til Angrerettloven.

Støvmasker, munnbind eller lignende produkter TAS det ikke retur på.

se mer om retur på RETUR Returer skal sendes med Posten. Andre transportører godtas ikke, såsant dem ikke har levering på dør på vårt lager.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun anvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående