Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av LEDonline.no, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Lagerstatus

LEDonline.no bruker i noen tilfeller leverandørens lager, i desse tilfellene vil leveringtiden kan leveringtiden være opptil 21 arbeidsdager. Dette gjelder blant annet Nordlux, SG, Lampekonsulenten med flere.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-9 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt. Noen av varene hentes ifra sentrale lager før dem sendes til kunde

Alle bestillinger sendes som postpakke eller servicepakke med posten/bring, eller for mindre artikler som sendes i brevs form og hentes på ditt lokale postkontor. LEDonline.no står også fritt til å velge den forsendelses metoden som måtte passe best for den spesifikke ordre. Skulle LEDonline.no gjøre dette så tilfaller ikke noe extra kost for kunde.

Sendes forsendelsen med A-post er ikke LEDonline.no ansvarlig om noen del av forsendelsen skulle bli borte. Om dette skulle skje så må kjøper
ta kontakt med Posten umiddelbart.

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.posten.no .

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Bestillings varer
Om kunden ønsker å bestille en vare som ikke er på lager, gjøres dette ved å bekrefte bestillingen pr e-post på salg@ledonline.no kunden får da en bekreftelse på at bestillingen er mottatt og et bestillingsnr. Selger informerer også kjøper om antatt leveringstid. selger plikter å informere kjøper om vesentlige forandringer i leveringstiden, om dette skulle oppstå. Ellers gjelder alle andre kjøpsbetingelser

Spesielle partner/bedrifts betingelser
Partneren/bedriften må være registrert med fult firmanavn og org nr. Desse har også tilgang på Faktura som betalingsmiddel. om dette er nødvendig så forbeholder LEDonline.no seg retten til å kredittsjekke enhver partner/bedrift som ønsker faktura som betalingmiddel. Partnere/bedrifter som har ikke tilgang til å bruke eventuelle rabatterknapper, da prisene til partnere/bedrifter allerede er nettopriset. Eventuelle uoverenstemmelser sendes til salg@ledonline.no 

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Garanti
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det gis et år garanti på næringskjøp. Det gis garanti på vanlige elektriske produkter, 2år. Evnetuelt utover dette om dette gis ifra produsenten. OBS OBS Garantien gjelder kun ved montering av godkjent installatør. Er produktet montert av uautorisert personell står LEDonline.no uten noe ansvar. LEDonline.no dekker ikke noe garantiarbeid av noe karakter. dette dekkes av kunden fulstending.

Reklamasjonsrett

LEDonline.no følger Forbrukerkjøpsloven. Denne gir deg som kunde rett til å reklamere på en vare innen reklamasjonsfristen på 2 eller 5 år. Forutsetningen er at du som kunde kan bevise at feilen fantes ved kjøpstidspunktet og ikke skyldes en svakhet, slitasje eller feil bruk av produktet. Kjøpsbevis er en forutsetning for å kunne påberope seg reklamasjonsrett.

Elektrisk artikler og montering
LEDonline.no anbelafaler alltd og bruke en autorisert elektrikker når en skal montere produkter kjøpt hos LEDonline.no. LEDonline.no fraskriver seg ethvert ansvar for garantier om uautorisert personel har stått for monteringen. LEDonline.no kan ikke holdes økonomisk ansvarlig om slikt skulle skje.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi beskjed innen fristens utløp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). kunden vil da få refundert kjøpsprisen  minus frakt.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun anvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående