Verden opplever i desse dager en tragedie. Mange mennesker lider under det som nå skjer i Ukraina.

 

Vi har selvsagt gjennomgått vårt produktsortiment for å forsikre oss om at ingen av våre produkter har opphav i russland, og at heller ikke noen av våre samarbeidspartnerer har noen bånd i noen form til russland. 

Vi vil også gi et pengebidra 

vi vil gi vårt bidrag på https://www.flyktninghjelpen.no/

 

vår oppfordring er at alle bidrar der dem kan.