Futurehome HAN Sensor

SKU
8200902

Futurehome HAN Sensor er en innovativ enhet som gir deg muligheten til å overvåke energiforbruket i sanntid ved å koble seg til husets strømmåler (AMS). Denne sensoren er designet for å integreres sømløst med Futurehome-systemet, og den gir brukere tilgang til detaljert informasjon om strømforbruket direkte via Futurehome-appen på deres mobile enheter.

Den spesifikke funksjonaliteten til Futurehome HAN Sensor ligger i dens evne til å kommunisere med hjemmets avanserte måleutstyr via HAN-porten. HAN-porten, som står for Home Area Network, gir sensoren tilgang til verdifulle data om strømforbruket. Denne informasjonen gjør det mulig for brukerne å få innsikt i hvordan energien blir brukt i sanntid, og det gir grunnlag for informerte beslutninger for å effektivisere energibruken.

En nøkkelfunksjon ved Futurehome HAN Sensor er dens kompatibilitet med ulike AMS strømmålere som støtter HAN-porten. Blant de støttede merkene er Aidon, Kamstrup, og Kaifa/Nuri. Dette gjør at sensoren kan tilpasses forskjellige strømmålermodeller, noe som øker dens allsidighet og anvendelighet i ulike hjem.

Det er viktig å merke seg at tilkobling og aktivering av HAN-porten kan variere avhengig av nettselskapets praksis. Brukere oppfordres til å kontakte sitt lokale nettselskap for spesifikke instruksjoner og hjelp når det gjelder å åpne eller aktivere HAN-porten.

For ytterligere informasjon om støttede AMS-målere og andre detaljer om Futurehome HAN Sensor, kan man besøke products.futurehome.no for en fullstendig liste over kompatible målere og ytterligere spesifikasjoner.

 
 
 
Futurehome
Din vurdering

Forskrift om elektrisk utstyr

§ 12.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.

For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Vi anbefaler alltid og bruke en autorisert elektrikker bedrift til alt arbeid. 

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Exempel på hva du ikke har lov å gjøre selv:

 • Montere og tilkoble Downlights
 • Montere nye stikkkontakter som er infelte
 • sette inn nye sikringer i sikrinsskap.
 • legge opp nye skjulte anlegg.
 • sette opp nye el-punkter som er innebygde

Ikke rør varmekablene

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

Unngå forsikringssmell

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!