Kombinasjonsramme 2-hull hvit

SKU
1490130

Kombinasjonsplaten er utformet for å imøtekomme behovene i moderne elektriske installasjoner ved å støtte standard 55x55 mm utstyr. Dette gjør platen kompatibel med en rekke elektriske enheter, inkludert brytere, enkle Schuko-kontakter og nettverkskontakter med de vanlige dimensjonene.

Den standardiserte størrelsen på 55x55 mm gir deg fleksibilitet til å velge fra et bredt spekter av elektriske enheter og brytermekanismer som er tilgjengelige på markedet. Dette sikrer en sømløs integrering av ulike komponenter i kombinasjonsplaten, noe som gjør den til en allsidig løsning for ulike typer elektriske installasjoner.

Når det gjelder brytere, er det viktig å merke seg at kombinasjonsplaten krever en låseramme for å sikre en stabil festing til brytersokkelen. Låserammen spiller en nøkkelrolle i å holde kombinasjonsplaten sikkert på plass, spesielt når bryterne betjenes. Dette gir en trygg og pålitelig installasjon, og det bidrar til å opprettholde integriteten til hele systemet.

Samlet sett gir kombinasjonsplaten med støtte for standard 55x55 mm utstyr en effektiv og tilpasningsdyktig løsning for å imøtekomme diverse elektriske behov. Den gir deg muligheten til å skape en ordnet og funksjonell elektrisk installasjon samtidig som den gir deg valgfriheten til å velge enheter som passer best til dine spesifikke krav og preferanser.

 
 
 
Din vurdering
FargeHvit

Forskrift om elektrisk utstyr

§ 12.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.

For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Vi anbefaler alltid og bruke en autorisert elektrikker bedrift til alt arbeid. 

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Exempel på hva du ikke har lov å gjøre selv:

 • Montere og tilkoble Downlights
 • Montere nye stikkkontakter som er infelte
 • sette inn nye sikringer i sikrinsskap.
 • legge opp nye skjulte anlegg.
 • sette opp nye el-punkter som er innebygde

Ikke rør varmekablene

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

Unngå forsikringssmell

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!