xComfort CCIA-02/01 ECI, LAN

SKU
4560700
På lager

Ethernet kommunikasjonsgrensesnittet er utviklet for å kunne samordne styringer i
større xComfort installasjoner hvor flere ECI’er kan benyttes som knutepunkt for å formidle
kommunikasjon via et LAN-nettverk

Ethernet kommunikasjonsgrensesnittet er utviklet for å kunne samordne styringer i større xComfort installasjoner hvor flere ECI’er kan benyttes som knutepunkt for å formidle kommunikasjon via et LAN-nettverk. ECI’ene kommuniserer trådløst med xComfort- komponentene. ECI kan konfigureres som LAN router eller områdenode. Der hvor xComfort routing ikke er mulig kan LAN routing brukes i stedet. I bygg hvor xComfort skal kunne kommunisere gjennom flere etasjer kan ECI brukes som områdenoder eksempelvis i hver etasje. Bruk av ECI forutsetter MRF-versjon 2.0x eller nyere. En systemintegrasjon med tredjeparts applikasjoner er også mulig, f.eks. et bookingsystem i en hotellrespsjon. Grensesnittet kan monteres på veggen ved å bruke en montasjeplate. Generelle innstillinger og oppdatering av programvare for ECI kan gjøres ved å bruke en web server. Det er alterntive spenningsforsyninger avhegnig av type ECI. • ECI LAN: kan forsynes via en ekstern 5-24VDC nettadapter med TRS connector (118809) eller en mini USB (155449). Det finners en bryter på komponenten som man bruker for å velge forsyningen via en TRS (tip, ring, sleeve) connector eller en mini USB. Alternativt ved systemintegrasjoner kan begge typer ECI forsynes direkte via mini USB. NB: En mini USB kan brukes KUN til spenningsforsyning, IKKE for dataoverføring! Nettadaptere eller mini USB-kabler du måtte trenge medfølger IKKE i leveransen! En 0.5 m LAN kabel medfølger leveransen. For en ECI PoE er spenningsforsynes enheten KUN via LAN nettverket. Noe annet forsyningsalternativ finnes ikke.


Produktfunksjoner

Ethernet kommunikasjonsgrensesnittet er utviklet for å kunne samordne styringer i
større xComfort installasjoner hvor flere ECI’er kan benyttes som knutepunkt for å formidle
kommunikasjon via et LAN-nettverk. ECI’ene kommuniserer trådløst med xComfort-
komponentene. ECI kan konfigureres som LAN router eller områdenode. Der hvor
xComfort routing ikke er mulig kan LAN routing brukes i stedet. I bygg hvor xComfort
skal kunne kommunisere gjennom flere etasjer kan ECI brukes som områdenoder
eksempelvis i hver etasje. Bruk av ECI forutsetter MRF-versjon 2.0x eller nyere. En
systemintegrasjon med tredjeparts applikasjoner er også mulig, f.eks. et bookingsystem
i en hotellrespsjon. Grensesnittet kan monteres på veggen ved å bruke en montasjeplate.
Generelle innstillinger og oppdatering av programvare for ECI kan gjøres ved å
bruke en web server. Det er alterntive spenningsforsyninger avhegnig av type ECI.
• ECI LAN: kan forsynes via en ekstern 5-24VDC nettadapter med TRS connector (118809)
eller en mini USB (155449). Det finners en bryter på komponenten som man bruker
for å velge forsyningen via en TRS (tip, ring, sleeve) connector eller en mini USB.
Alternativt ved systemintegrasjoner kan begge typer ECI forsynes direkte via mini USB.
NB: En mini USB kan brukes KUN til spenningsforsyning, IKKE for dataoverføring! Nettadaptere
eller mini USB-kabler du måtte trenge medfølger IKKE i leveransen!
En 0.5 m LAN kabel medfølger leveransen.

For en ECI PoE er spenningsforsynes enheten KUN via LAN nettverket.
Noe annet forsyningsalternativ finnes ikke.

Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner
Spenningsforsyning 5-24VDC 
- TRS kontakt, separat nettadapter 12VDC (118809) 
- Mini USB kontakt, separat nettadapter (155449) 
eller USB fra PC 
- TRS kontakt/mini USB må velges via en bryter
Effektforbruk 2.5 W
Lampeindikasjoner: LED orange, LAN PWR: ECI forsyning og LAN tilkobling ok
Lampeindikasjoner: LED grønn, LAN Data: ECI LAN data under overføring
Lampeindikasjoner: LED rød, Prog PÅ/AV: - Ident. 25x blink, for ECI identifisering 
- Data overføring RF - ECI 
- Tilbakestille ECI
Drift Forsyningsbryter: For å velge forsyning via TRS eller mini USB (CCIA-02/01)
Drift Prog PÅ/AV knapp: Reset
LAN RJ45 kontakt
Nettverk - fabrikkinnstilling IPv4: 192.168.42.30 
IPv6: fd88:8d0d:632a:d855::30/64 
brukernavn: admin 
passord: admin
Frekvens 868,300MHz
Overføringsmåte Bi-direksjonal, via kodede telegram
Rekkevidde innendørs typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 
dekke (avhenger av veggtykkelse og materiale!!)
Kapslingsfarge tilsvarer RAL9001
Tetthetsgrad IP20
Forurensningsgrad 2
Driftstemperatur +5 til +55°C
Lager/transporttemperatur -25 til +70°C
Fysiske mål LxBxD - 140 x 102 x 39 mm
Godkjenning Preget på kapslingen


Eaton X-Comfort
Din vurdering
xIP-GradIP20
IP-Grader

Forskrift om elektrisk utstyr

§ 12.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

For alt elektrisk utstyr, unntatt komponenter for innbygging i slikt utstyr, skal det foreligge en samsvarserklæring.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge en teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon.

For stikkontaktmateriell for boliger m.v. skal det foreligge et typeprøvingssertifikat fra en prøveinstitusjon akseptert av sentral tilsynsmyndighet istedenfor den tekniske dokumentasjon i foregående ledd. Slikt materiell skal tilfredsstille sikkerhetskravene i norske normer.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.

Vi anbefaler alltid og bruke en autorisert elektrikker bedrift til alt arbeid. 

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Exempel på hva du ikke har lov å gjøre selv:

 • Montere og tilkoble Downlights
 • Montere nye stikkkontakter som er infelte
 • sette inn nye sikringer i sikrinsskap.
 • legge opp nye skjulte anlegg.
 • sette opp nye el-punkter som er innebygde

Ikke rør varmekablene

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

Unngå forsikringssmell

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!