Få 10 000,- i Støtte

Kunder som vil investere i smart teknologi for strømstyring i boliger og fritidsboliger kan nå få opptil 10 000 kroner i støtte ifra Enova. Kunden får tilbakebetaling fra enova ved dokumenterte fakturaer fra instalasjon med inntil 20 måneder tilbakevirkende kraft. 

 

Inntil 10 000 kroner i støtte for smart teknologi. 

det er ingen som ikke har et ønske om å redusere strømkostnadene nå om dagen. Dette vil motivere en god del boligeeiere til å investere i ny og smart teknologi, men mange vil også la være å gjøre noe fordi de ikke kjenner til produktene og hva som finnes. 

 

Det er her vi kommer inn og kan gi deg råd om hvilke produkter du bør velge. Alle har forskjellige behove og ikke alle behøver like avanserte produkter. Vi kan fortelle deg hvilke du bør velge til dit behov.

 

Merk at såkaldte smarte plugger som kobles mellom støpsel og stikkkontakt ikke kvalifiserer til Enova-støtte.

 

Det stilles også krav til fakturaer og tilhørende dokumentasjon, og det er viktig at den som utfører arbeidet er en sertifisert elektrikker. 

Dokumentasjon skal blant annet vise at :

  • styringssystemet styrer minst to elektrikske produkter, foreksempel 2 nye smarte termostater
  • Ekektriks arbeid er utført og dokumentert av fagpersoner
  • Styringssystemet automatisk kan ta hensyn til timepris for strøm og totalt strømforbruk i boligen.