Downlight kasse eller ikke?

Downlight må være rett og brannsikkert montert

Downlight kasse eller ikke?

Downlight i himling er populært og lekkert. Men slike løsninger bør ikke monteres i himling mot kaldt loft eller i skråtak på loft uten at det er tatt spesielle forholdsregler.
Downlight kan ellers gi fare for luftlekkasjer til loftet, med stort energiforbruk og fuktskader som konsekvens.

Slik skal det virke
− Downlight må være montert slik at det blir tett rundt dampsperra (plastfolien) i etasjeskiller eller i yttertak.
− SINTEF Byggforsk anbefaler at man monterer downlight i en nedhengt, nedfôret himling. Det er spesielt viktig ved
montering i skrå yttertak eller etasjeskiller mot kaldt loft.
Nedhengte himlinger har vanligvis ikke dampsperre, og man
kommer ikke i konflikt med bygningens damptetting.

Nå finnes det endel downlights som både kan stå direkt i isolasjonen, og som kan bryte dampsperren. da medfølger

det ofte en tettningsring isammen med downlighten som vil ivareta den tettingen til kaldloft og hindre kondens. 

Alle downlights ifra SG som har Isosafe i produktnavnet kan stå rett i isolasjonen. Andre produkter må ha godkjente

downlight kasser. 

GOD lufting

har man god lufting og det er god avstand til brennbart materiale (ihenhold til produsentens krav) så kan man fint

gjøre en instalasjon uten kasser. Om det er en rahab instalasjon av downlight, der man bare tar ned gamle downlights for

å erstatte dem, så må man se godt på hva som ligger rundt dem gamle spottene. Der det er mulig anbafaler vi alltid og trekke

nye downlights kabler ifra led dimmer og til hver spot. 

Om man har revet ned taket og skal legge alt nytt er det helt klart å foretrekke og også legge opp bokser til downlight. Dette for da

legger man til litt mer sikkerhet om det skulle bli noe, og også for fremtidige eiere av din bolig/leilighet.